Απασχόληση

Απασχόληση

Synthesis Dreams Composers

Απασχόληση

Synthesis | Web Hosting Sales Representative

Αναζητούμε άτομα για απασχοληση με διάθεση συνεργασίας και προσωπικούς στόχους πανελλαδικά. Άμεση και σταθερή συνεργασία, επιπλέον εισόδημα, εργασία με ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης βάσει παραγωγικότητας, δυνατότητα καριέρας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν κατά περίπτωση σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας κι εξέλιξης στους τομείς πωλήσεων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων, εκτός από γνώση MS Office και ενδιαφέρον για κατασκευή ιστοσελίδων χρειάζεται να διαθέτουν:

Ευχέρεια επικοινωνίας, ικανότητα περιγραφής, φιλοδοξία μάθησης και προόδου, βασικές αρχές λειτουργίας διαδικτύου. Δυνατότητα να επιλύει τις απορίες των πελατών που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες hosting.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει στόχων πωλήσεων και παραγωγικότητας, δυνατότητες διαρκούς εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απασχόληση W.H.S.R

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συνεργασία και να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: jobs [at] synthesis [dot] name με θέμα: Απασχόληση W.H.S.R

Synthesis | Website Sales Representative

Αναζητούμε άτομα για απασχοληση με διάθεση συνεργασίας και προσωπικούς στόχους πανελλαδικά. Άμεση και σταθερή συνεργασία, επιπλέον εισόδημα, εργασία με ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης βάσει παραγωγικότητας, δυνατότητα καριέρας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν κατά περίπτωση σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας κι εξέλιξης στους τομείς πωλήσεων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων, εκτός από γνώση MS Office και ενδιαφέρον για κατασκευή ιστοσελίδων χρειάζεται να διαθέτουν:

Ευχέρεια επικοινωνίας, ικανότητα περιγραφής, φιλοδοξία μάθησης και προόδου, βασικές αρχές λειτουργίας διαδικτύου. Δυνατότητα να επιλύει τις απορίες των πελατών που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες ιστοσελίδων.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει στόχων πωλήσεων και παραγωγικότητας, δυνατότητες διαρκούς εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απασχόληση W.S.R

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συνεργασία και να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: jobs [at] synthesis [dot] name με θέμα: Απασχόληση W.S.R

Synthesis | Web Design Sales Representative

Αναζητούμε άτομα για απασχοληση με διάθεση συνεργασίας και προσωπικούς στόχους πανελλαδικά. Άμεση και σταθερή συνεργασία, επιπλέον εισόδημα, εργασία με ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης βάσει παραγωγικότητας, δυνατότητα καριέρας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν κατά περίπτωση σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας κι εξέλιξης στους τομείς πωλήσεων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων, εκτός από γνώση MS Office και ενδιαφέρον για κατασκευή ιστοσελίδων χρειάζεται να διαθέτουν:

Ευχέρεια επικοινωνίας, ικανότητα περιγραφής, φιλοδοξία μάθησης και προόδου, βασικές αρχές λειτουργίας διαδικτύου και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Δυνατότητα να επιλύει τις απορίες των πελατών που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες web design.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει στόχων πωλήσεων και παραγωγικότητας, δυνατότητες διαρκούς εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απασχόληση W.D.S.R

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συνεργασία και να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: jobs [at] synthesis [dot] name με θέμα: Απασχόληση W.D.S.R

Synthesis | Web designer

Αναζητούμε άτομο για απασχοληση που θα συμμετέχει ενεργά στη δημιουργική ομάδα μας για κατασκευή ιστοσελίδων σχεδιάζοντας microsites, websites, email, newsletters, banners, wireframes κ.λπ. ανάλογα με το project, με δημιουργικότητα, εστίαση στο αποτέλεσμα, συνέπεια και ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση – Διαθέσιμο portfolio – Άριστες γνώσεις Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Acrobat Pro – Εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού και CMS πλατφόρμες – Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι αμοιβές μας είναι καλά τοποθετημένες στα πλαίσια της σημερινής αγοράς και πάντα ανταμείβουμε την έξτρα ποσοτική ή ποιοτική προσπάθεια. Παρέχεται η δυνατότητα για μερικής απασχοληση στο χώρο του. Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Απασχόληση G.D

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συνεργασία και να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: jobs [at] synthesis [dot] name με θέμα: Απασχόληση G.D

Synthesis | SEO Sales representative

Αναζητούμε άτομα για απασχοληση με διάθεση συνεργασίας και προσωπικούς στόχους πανελλαδικά. Άμεση και σταθερή συνεργασία, επιπλέον εισόδημα, εργασία με ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης βάσει παραγωγικότητας, δυνατότητα καριέρας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν κατά περίπτωση σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας κι εξέλιξης στους τομείς πωλήσεων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων, εκτός από γνώση MS Office και ενδιαφέρον για κατασκευή ιστοσελίδων χρειάζεται να διαθέτουν:

Ευχέρεια επικοινωνίας, ικανότητα περιγραφής, φιλοδοξία μάθησης και προόδου, βασικές αρχές λειτουργίας διαδικτύου και προώθησης ιστοσελίδων. Δυνατότητα να επιλύει τις απορίες των πελατών που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες SEO οργανικών αποτελεσμάτων κι επιπλέων πλεονεκτημάτων έναντι άλλων εφήμερων πρακτικών.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει στόχων πωλήσεων και παραγωγικότητας, δυνατότητες διαρκούς εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απασχόληση S.E.O

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συνεργασία και να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: jobs [at] synthesis [dot] name με θέμα: Απασχόληση S.E.O
Synthesis Dreams Composers